Nortzuk Gara

2006an, Eusko Jaurlaritzak, Donostiako Udaletxea, Merkataritza Ganbera eta Donostiako Merkataritza elkarteek, lankidetzarako hitzarmen bat sinatzen dute ¿Hiriko plataformaren zuzendaria¿irudia sortuz, eta modu honetara sortzen da SShops Donostia San Sebastián.

Zer da SShops Donostia?

Hiriko merkataritzaren plataforma da. Elkartea, irabazi asmorik gabea da eta Donostian dauden merkataritza elkarte guztiak barneratzen ditu.

Misioa

Hiriko merkataritza bultzatzen, indartzen eta sendotzen laguntzea, Donostia merkataritza helburu posizionatuz.

Helburu nagusiak

  1. Sektorearen interesak ordezkatu eta babestu.
  2. Erakunde mailan partehartze aktiboa, merkataritza sektoreari eragiten dioten gai arauemaileak garatzen lagunduz.
  3. Donostiako merkataritza guneak sustatu eta dinamizatu, merkataritza dinamizazio ekintzen bitartez, hiriak eta sektoreak irabaz dezaten, bere merkataritza posizionamendua hobetuz.
  4. Sektorea profesionalizatzen lagundu, merkataritza enpresen lehiakortasuna bultatzen dituzten programa berritzaileak garatuz.
  5. Merkataritzari laguntzeko estrategia lerroak garatu.
  6. Hiri ingurua hobetzeko lan egin, errealitatera eta beharrei moldatuz merkataritza ekintzak garatzeko.