2006an, Eusko Jaurlaritzak, Donostiako Udaletxea, Merkataritza Ganbera eta Donostiako Merkataritza elkarteek, lankidetzarako hitzarmen bat sinatzen dute “Hiriko plataformaren zuzendaria” irudia sortuz, eta modu honetara sortzen da SShops Donostia San Sebastián.

Zer da SShops Donostia - San Sebastián Shops?

Hiriko merkataritzaren plataforma da. Elkartea, irabazi asmorik gabea da eta Donostian dauden merkataritza elkarte guztiak barneratzen ditu.

Misioa

Hiriko merkataritza bultzatzen, indartzen eta sendotzen laguntzea, Donostia merkataritza helburu posizionatuz.

Helburu nagusiak

  1. Sektorearen interesak ordezkatu eta babestu.
  2. Erakunde mailan partehartze aktiboa, merkataritza sektoreari eragiten dioten gai arauemaileak garatzen lagunduz.
  3. Donostiako merkataritza guneak sustatu eta dinamizatu, merkataritza dinamizazio ekintzen bitartez, hiriak eta sektoreak irabaz dezaten, bere merkataritza posizionamendua hobetuz.
  4. Sektorea profesionalizatzen lagundu, merkataritza enpresen lehiakortasuna bultatzen dituzten programa berritzaileak garatuz.
  5. Merkataritzari laguntzeko estrategia lerroak garatu.
  6. Hiri ingurua hobetzeko lan egin, errealitatera eta beharrei moldatuz merkataritza ekintzak garatzeko.

GABONETAKO KANPAINA: OPARITZEKO, DONOSTIA

DONOSTIA EROSKETA HELMUGA GISA KANPAINA

2021EKO DONOSTIAKO MERKATARITZAREN SARIEN EKITALDIAREN LABURPENA

Nuestros asociados

Arcco, San Sebastián Shops
Auzoa, San Sebastián Shops
San Martin Merkatua
San Mar
Bretxa, https://www.mercadosanmartin.es/
Gipuzkoako Merkatariak, http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/amara
Amarako FMG, San Sebastián Shops
Antiguon,, San Sebastián Shops
dGROS, San Sebastián Shops
Hegian, San Sebastián Shops
Zaharrean, San Sebastián Shops
Zentroan, San Sebastián Shops