LABIREN PREBENTZIO-NEURRI BERRIAK

San Sebastian Shops-etik informatzen dizugu COVID19-ri aurre egiteko, LABIren Aholku Batzordeak prebentzio-neurriak indartzea erabaki duela. Dekretu berriak ezartzen du; 2021eko uztailaren 26ko 00:00etatik aurrera baimendutako gehieneko edukiera %35era murriztu behar da lokal eta instalazio guztietarakoa, maskara nahitaez erabili behar da joan-etorrien hiri-inguruneetan, eta 01:00etara aurreratu behar da jarduera guztiak ixteko gehienezko ordutegia. Informazio gehiago Dekretua